EDI4STEEL

EDI4STEEL is de standaard voor het veilig delen van gegevens tussen leveranciers en klanten in de staalindustrie. Organisaties die voldoen aan de technische eisen van EDI4STEEL kunnen naadloos gegevens uitwisselen. Met slechts één EDI-verbinding, ongeacht hun ERP-systeem, op een eenvoudige en veilige manier.

EDI4STEEL is een initiatief van een groep Nederlandse staalproducenten die kosten willen besparen op de registratie van o.a. de vrachtbrieven, certificaten en facturen in hun ERP-systemen. De Europese Unie heeft dit initiatief gesubsidieerd, omdat het gebaseerd is op de EU eDelivery standaard.

EDI4STEEL faciliteert de totstandkoming van een onafhankelijke Europese dataruimte voor de staalindustrie, waarin staalproducenten, staaldistributeurs en staaleindgebruikers naadloos gegevens kunnen uitwisselen. Zodat ze efficiënter kunnen werken en tijd en geld kunnen besparen.

EDI4STEEL is ook gekoppeld aan het “Smart Connected Supplier Netwerk” (SCSN) in Nederland en heeft samen met SCSN de berichten ontwikkeld die zowel op het SCSN als het EDI4STEEL netwerk gebruikt worden.

© INAD Industrie Software B.V. | Alle rechten voorbehouden | Cookies