easy2produce

easy2produce monitort en waarschuwt stakeholders bij de processen in de logistiek en productie, wanneer de door uzelf te kiezen grenswaarden op een machine of afdeling worden bereikt of overschreden.

Indien de capaciteit meting van een werkstation/machine of een groep gemonitord moet worden, kan dat door het registreren van het aantal regels, kilo’s of stuks op die betreffende plek(ken) die op enig moment in uitvoering zijn. Per werkplek kunnen grenswaarden worden ingesteld in easy2produce.

Indien de eerste grenswaarde, bijvoorbeeld bij 80% wordt overschreden, krijgt de verkoper een pop up en alle verkopers en logistieke beslissers een e-mail met daarin de melding dat op werkplek x in de logistiek, productie of transport de 80% grens is overschreden. De kleur van de betreffende werkplek verandert van groen naar oranje in easy2produce. Zodra de 2e grenswaarde wordt overschreden, bijvoorbeeld bij 95%, dan wordt de order wel door het systeem geaccepteerd, maar zal een beslissingsbevoegde die order definitief moeten maken. Deze beslissingsbevoegde kunt u zelf kiezen. De kleur van die werkplek verandert van oranje naar rood in easy2produce. Een verkoper kan dan alleen nog een andere datum kiezen voor die regel, of de gehele order op een andere datum zetten, de regel annuleren of de hele order annuleren.

Indien het lossen en picken van orders met dezelfde kraan plaatsvindt, wordt het totaal aantal regels van deze werkplek bij elkaar opgeteld en worden weer de grenswaarden  berekend.

Het default schema is een weekschema wat per dag per werkplek de capaciteit monitort. U kunt bijvoorbeeld de vakantieperiode vooraf vastleggen, met als voorbeeld, 50% capaciteit in die betreffende weken. Daarnaast kan het schema per dag per werkstation worden aangepast. Stel u heeft 3 zaagmachines, waarvan 1 machine een dag stilstaat voor onderhoud, dan kunt u de capaciteit van die machine voor die dag op 0% zetten en kunnen voor deze machine geen opdrachten worden ingegeven. Opdrachten voor de andere zaagmachines kunnen gewoon worden ingegeven. De totale zaagcapaciteit over de machines heen wordt ook nog steeds gemonitord, zodat de keuze kan worden gemaakt om bijvoorbeeld haaks zaagwerk op de verstekmachine in te delen.

© INAD Industrie Software B.V. | Alle rechten voorbehouden | Cookies